logotype
 
 
» Start
» Verksamhet
» Nyheter
» Så söker du anslag
» Tidigare beviljade anslag
» Styrelse och Vetenskapliga rådet
» Tidigare symposium
» Kontakt
 
 

Välkommen till Konsul Th C Berghs Stiftelse 

Stiftelsen har till uppgift att främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja forskning inom allergiområdet som bedrivs i Sverige.
Den delar årligen ut cirka 1 miljon kronor till detta ändamål.

Stiftelsen anordnar även symposier för att sprida kunskaper om de senaste rönen inom allergiforskningen till icke-specialister.
 

Beviljade anslag 2016
Anslag för 2016 har nu utdelats, se fliken ”Tidigare beviljade anslag”.


 
Konsul Th C Berghs Stiftelse AB • Box 7823 • 103 97 Stockholm