Sedan 1959Stipendier och anslagSYMPOSIER

Sedan 1959

Konsul Berghs Stiftelse grundades 1959 genom en donation från konsul Thorsten Bergh.

Stipendier och anslag

Stiftelsen delar årligen ut totalt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag eller stipendier. Anslag har hittills delats ut till cirka 200 svenska allergiforskare.

SYMPOSIER

Stiftelsen anser att det är viktigt att sprida kunskap om forskningsområdet genom att anordna symposier.