Maria Ingemansson – Bästa avhandling 2016

Maria Ingemansson tilldelades pris för bästa avhandling 2016 för sin avhandling ”Evidence-based practice for children with asthma in primary care : quality of management and effects of learning”, som presenterades vid Karolinska Institutet i mars 2016.

Maria Ingemansson gick läkarutbildningen på Karolinska Institutet 1984 till 1989 och började vikariera som barnläkare direkt efter studierna, en bana hon följt sedan dess. I dag är Maria barnläkare, barnallergolog samt medicine doktor.

– Jag har alltid varit väldigt kliniskt intresserad och skulle egentligen inte alls forska utan bara arbeta med patientvård. Men så blev jag nyfiken på att lära mig mer om mina patienters sjukdomar och varför vissa behandlingar fungerar och andra inte.

Maria disputerade i mars 2016 och har fått blodad tand att både arbeta kliniskt och fortsätta forska.

– Min avhandling handlar i korthet om att utvärdera hur lärande och organisation kan påverka evidensbaserad vård avseende barn med astma som sköts inom primärvården. Vi har funnit att för barn med en läkardokumenterad astmadiagnos är följsamheten till rekommenderad läkemedelsbehandling god medan utköp av astmaläkemedel förskrivna av distriktläkare utan tydlig koppling till en astmadiagnos hos barnen inte följde behandlingsriktlinjerna, berättar Maria.

Beslutsfattande är en central men komplex process i en distriktsläkares vardag som påverkas av många faktorer. I en kvalitativ studie fann Maria Ingemansson och hennes kollegor att möjligheterna till dialog, feedback, tillit och lättillgänglighet var de viktigaste aspekterna för att effektivt kunna tillgodogöra sig ny  kunskap och omsätta den i praktiken. Slutligen undersökte de vilka kontextuella faktorer som hade störst inflytande på en evidensbaserad vård. Antal timmar särskilt avsatt tid för astmamottagning, att man utför spirometri på barn från rekommenderad ålder och interprofessionellt samarbete var de faktorer som hade störst positiv effekt medan en hög tjänstgöringsgrad, alltså en hög andel heltidsarbetande distriktsläkare hade störst negativ effekt på evidensbaserad vård av barn med astma.

– Mitt nuvarande projekt; att försöka förutsäga vilka pollenallergiska barn som kommer att ha störst nytta av allergivaccination, kan tyckas ligga långt ifrån mitt avhandlingsarbete men så är det inte. En högkvalitativ vård innebär ju att vi ska göra vårt yttersta för att utreda vilka barn som kommer att ha respektive inte ha en god effekt av en behandling. Detta är särskilt viktigt vid en så lång och tuff behandling som en allergivaccination innebär (3-5 års regelbunden injektionsbehandling)

Det värdefulla ekonomiska stödet från Konsul Berghs stiftelse kommer att användas till att kartlägga relationen mellan symtom, livskvalité och medicinering under pollensäsongen och allergena komponenter i blod före respektive under allergivaccinationsbehandlingen hos barn som planeras genomgå behandlingen från och med hösten 2017.